Korekta a redakcja tekstu – czym się różni?

Skład podręcznika dla Pfron

Rozróżnienie obydwu pojęć wielu osobom sprawia trudność- wydawać by się mogło, że mają one zbliżone, jeżeli nawet nie identyczne, znaczenie. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Korekta tekstu

Korekta tekstu oznacza przede wszystkim jego dopracowanie w zakresie znaków interpunkcyjnych, ortografii, gramatyki, ewentualnych literówek. Dodatkowo, w przypadku prac naukowych, należy wziąć pod uwagę zapis bibliografii, przypisów, liczebników, tak, aby praca była pod tym względem ujednolicona. Ale najbardziej ogólna definicja korekty sprowadza się do poprawienia podstawowych błędów w tekście. Na tym właśnie polega praca korektora- na zlokalizowaniu nieprawidłowości i ich skorygowaniu.
Warto podkreślić, że obecnie korekta tekstu, przeprowadzana na przykład w Wordzie, jest znacznie łatwiejsza do wykonania niż wcześniej, kiedy pracowano z tekstem drukowanym. Korektor błędy oznaczał wtedy stosownymi znakami umieszczanymi w tekście, dodatkowo robiąc notatki na marginesie tekstu. Obecnie wystarczy włączenie trybu śledzenia zmian i jednym kliknięciem można wszystkie poprawki wprowadzić.

Redakcja treści

Redakcja treści jest nieco bardziej złożonym procesem i wymaga od redaktora nieco innych umiejętności. Zdarza się oczywiście, że redaktor nanosi też na przykład poprawki gramatyczne, ale jego głównym zadaniem jest nadanie tekstowi finalnego szlifu przed publikacją.
Osoba redagująca daną treść jest odpowiedzialna za poprawienie błędów stylistycznych, leksykalnych, składniowych i logicznych. Dobrze, jeżeli redaktor posiada pewną wiedzę z dziedziny, której dany tekst dotyczy. Dzięki temu łatwiej jest mu wychwycić wszelkie nieścisłości. Redakcja tekstu ma też często na celu uczynienie go łatwiejszym w odbiorze. Można to osiągnąć między innymi poprzez ograniczenie użycia zdań wielokrotnie złożonych, poprzez dodanie akapitów, ewentualnie nagłówków bądź śródtytułów. Wszystkie te zabiegi mają duże znaczenie dla późniejszego odbioru tekstu, niezależnie od jego przeznaczenia. Oczywiście nieco inaczej wygląda redakcja pracy naukowej, a inaczej tekstu reklamowego, ale cel jest zawsze ten sam – uczynienie ich łatwiejszymi w odbiorze. Dzięki temu na przykład praca magisterska lub habilitacyjna może zostać oceniona wyżej, a reklama stać się atrakcyjniejszą dla adresata, a przez to – skuteczniejszą.

Dla osiągnięcia najlepszego efektu należy tekst przed publikacją poddać zarówno korekcie, jak i redakcji. Dzięki temu będziemy mogli mieć pewność, że przygotowany do publikacji tekst jest poprawny pod każdym względem i ciekawy dla odbiorcy.

Sprawdź ofertę korekty tekstów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *