Skład czasopisma regionalnego

Projekt layoutu, skład czasopisma, wprowadzenie korekty i przygotowanie zdjęć do druku Informatora Samorządowego Tymbark

Ilość stron: 24

Program: Adobe InDesign

Przeznaczenie: druk