Skład informatora samorządowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu pt. Merkuriusz Połaniecki, projekt layoutu i okładki, przygotowanie do druku. Oferta na skład czasopism

Ilość stron: 200

Program: Adobe InDesign

Przeznaczenie: druk