Skład monogragfii dla Akademi Krakowskiej

Opracowanie wydawnicze książki: druk, korekta, adiustacja, koordynacja wydawnicza, projekt okładki, skład DTP, przygotowanie do druku zdjęć, wydanie i projekt płyty do książki pt. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

Program: Adobe InDesign, Adobe Photoshop

Ilość stron: 392

Przeznaczenie: druk

Klient: Krakowska Akademia