skład poradnika

Projekt okładki, skład DTP i projekt layoutu środka książki pt. Wychowanie do wartości dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Program: Adobe InDesign

Ilość stron: 256

Przeznaczenie: druk