Łamanie gazety ogólnopolskiej

Skład i łamanie ogólnopolskiej gazety – miesięcznika Praca za Granicą, do tego projekty reklam, wprowadzanie korekty, przygotowanie do druku gazety, projekty autoreklam i banerów na stronę www

Program: Adobe InDesign. Photoshop, Illustrator

Ilość stron: 32 co miesiąc

Przeznaczenie: druk/www